Privacy Verklaring

Hallo! Wat fijn dat u onze website bezoekt! Blijkbaar bent u nieuwsgierig naar wat wij met uw gegevens doen? Wel, wij gaan met respect om met al uw persoonsgegevens als een goede huisvader. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens op onze website in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – verordening EU 2016/679) van kracht vanaf 25 mei 2018.

 

1 Verwerkingsverantwoordelijke 

Wij zijn Sabcobel (0408.064.350) en zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Wij zijn gevestigd te Industriepark-West 62, 9100 Sint-Niklaas, België. U kan ons te allen tijde contacteren via info@sabcobel.be of 03780 77 77. Hoofdverantwoordelijke is onze bestuurder/zaakvoerder Christel Coppens

 

2 Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Onze website is zo goed als volledig toegankelijk zonder uzelf bekend te maken. U kan dus compleet anoniem door onze website snuisteren zonder dat wij weten wie u bent. Zonder deze informatie verzamelen en verwerken wij enkel de naam van uw internetprovidor, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina’s die u op onze site bezocht. Wij gebruiken deze informatie enkel en alleen om onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u in de toekomst beter te servicen. Daarnaast kunnen we deze informatie ook gebruiken voor statistische doeleinden, ook hierbij blijven uw persoonsgegevens volledig anoniem.

Op onze website dient u zich enkel aan te melden als u gebruik wilt maken van onze “klantenzone” hierop vindt u als klant alle documenten en bestanden die u zou kunnen nodig hebben voor de bedrijfsvoering.

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt/verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, door de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen. Dit omvat ook het behandelen van uw aanvragen, het verbeteren van onze website en het optimaliseren van onze diensten in uw voordeel.

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens enkel wanneer u ons deze informatie doorgeeft. Deze gegevens gebruiken en verwerken wij enkel voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor gepersonaliseerde dienstverlening, indien u voor deze laatste toestemming hebt gegeven. Heb u toestemming gegeven dan kan deze informatie gebruikt worden om u gepersonaliseerde content te sturen. Wij verzamelen ook de info die u hebt ingegeven bij het inschrijven voor onze nieuwsbrief en gaan na hoe kwalitatief onze e-mail marketing is.

Uiteraard kan uzelf te allen tijde bedenken en uw toestemming intrekken.

Uw persoonlijke gegevens worden tevens niet doorverkocht aan derden, wij gebruiken deze enkel voor onze bedrijfsvoering.

 

3 Nieuwsbrief 

 

3.1        Gegevensgebruik bij aanmelding voor e-mailnieuwsbrieven

Wanneer u zich inschrijft voor om onze nieuwsbrief of andere communicatietechnieken te ontvangen, dan gebruiken wij enkel de gegevens die hiervoor absoluut noodzakelijk zijn. Ook hier kunt u op elk moment beslissen om uw toestemming in te trekken en zo uzelf uit te schrijven voor onze nieuwsbrief of andere marketingtechnieken. Dit kan u doen via de speciale link die u onderaan elke nieuwsbrief kan terugvinden, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

 

3.2        Gegevensgebruik voor e-mail reclame zonder abonnement en uw recht van bezwaar 

Ontvangen wij uw e-mailadres in functie van de verkoop van goederen of diensten en u heeft geen blijk gegeven van weerstand, dan krijgen wij het recht om u op regelmatige basis soortgelijke goederen of diensten aan te bieden. Het gaat hier uitdrukkelijk over goederen of diensten waarbij een duidelijke gelijkenis is met de vorige vraag op uw naam. Ook dit kan u op elk moment volledig kosteloos stopzetten, opnieuw via de daarvoor voorziene afmeldlink in onze nieuwsbrieven.

 

3.3        Gegevensgebruik voor reclame per post en uw recht van bezwaar

Deze wetgeving geeft ons tevens het recht om uw voor- en achternaam, postadres en indien van toepassing uw titel en academische graad op te slaan en te gebruiken in functie van onze reclamevoering via de post. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld aanbiedingen en informatie over onze goederen en diensten die voor u eventueel relevant zouden kunnen zijn. U kunt uw ongenoegen steeds laten blijken wanneer u deze reclamevoering niet langer wenst te ontvangen door ons een bericht te sturen. Ook dit verloopt volledig gratis.

 

4          Gebruik van cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

Onze website bevat verschillende webtools, zoals bijvoorbeeld anlayseprogramma’s en sociale mediadiensten), deze maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de computer van de websitebezoeker opslaat. Hierdoor wordt het surfgedrag op een bepaalde website bijgehouden.

Bent u in het verleden akkoord gegaan met het gebruik van cookies, maar hebt u zich bedacht, dan kan u dit altijd aanpassen bij de instellingen van uw browser. Een belangrijke kanttekening hierbij: het is mogelijk dat u na het uitschakelen van de cookies bepaalde content of functies van onze website niet meer kan gebruiken.

 

Op onze website worden plug-ins voor bepaalde social media kanalen geïntegreerd. Hieronder een overzicht:

 

    • LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 VS.

 

Al deze plug-ins werken volgens hetzelfde principe: Ze zullen de gebruiker rechtstreeks verbinden met onze bedrijfspagina of het desbetreffende social mediakanaal.

 

De inhoud van de plug-ins wordt door het netwerk in kwestie direct aan de browser van de gebruiker overgedragen en door deze laatste in de website geïntegreerd. Op de omvang van de gegevens, die met behulp van de plug-in verzameld worden hebben wij geen enkele invloed. De integratie van de plug-in stelt het sociale netwerk in staat de informatie van de desbetreffende gebruiker met zijn IP-adres onze website opgeroepen heeft. Bent u op dat moment ingelogd bij het betreffende netwerk, wordt het netwerk in staat gesteld, het bezoek aan een gebruikersaccount toe te wijzen.

Als gebruiker van onze website bent u in staat om te intereageren met plug-ins. In dit geval krijgt het netwerk de overeenkomstige informatie over de gebruiker. Dit kan tevens gaan over verschillende persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, persoonlijke browser instellingen en andere parameters.

Bent u niet akkoord met het feit dat onze website gegevens over u verzamelt omwille van het feit dat u bent ingelogd bij een sociaal medianetwerk, dan raden wij u aan om onze website tijdelijk te verlaten, u uit te loggen bij het kanaal in kwestie en daarna onze website opnieuw te bezoeken.

Bent u geen lid of bent u niet ingelogd bij een sociaal medianetwerk, bestaat toch de mogelijkheid dat het netwerk uw IP-adres te weten komt en vervolgens opslaat. Hou hierbij rekening dat de uitwisseling van deze informatie kan plaatsvinden met een simpel bezoek aan onze website, ongeacht of u al dan niet met de plug-ins interageert.

 

5 Tools voor webstatistieken, doelgerichtheid 

 

5.1        Google Analytics 

Onze website maakt tevens gebruik van Google Analytics. Dit is een websanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheater Pasrkway, Mountain View, CA 94043, VS (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies, zie punt 4 van onze privacy policy. Google houdt zich aan de Privacy Shield Agreement tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten en is geregistreerd bij het ES-US Privacy Shield Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Als op deze website echter IP-anonimisering wordt geactiveerd, dan wordt uw IP-adres van tevoren door Google afgekort binnen de lidstaten an de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar vervolgens verkort. Google gebruikt deze info namens ons om het gebruik van onze website door u te evalueren, rapporteren over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik aan ons te leveren.

 

5.2        Facebook Pixel – Remarketing/retargetting

We kunnen gebruik maken van online retargetingtechnologieën. Hierdoor kunnen wij reclame specifiek gaan richten op bepaalde gebruikers die reed interesse hebben getoond in onze producten op websites van onze partners. Deze technologie stelt bijvoorbeeld Facebook in staat om uw bezoek aan onze website te koppelen aan uw Facebook-account. Voor ons dient dit voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. We hebben geen exacte informatie over de inhoud van de gegevens die Facebook zal ontvangen.

 

5.3        Doubleclick van Google 

Deze website maakt tevens gebruik van Google “Doubleclick”. Deze tool maakt het mogelijk om u advertenties te tonen die voor u relevant kunnen zijn. Het systeem zorgt ervoor dat u enkel advertenties te zien zal krijgen op basis van uw zoekgeschiedenis.

Wanneer u gebruik maakt van onze website geeft u uw stilzwijgend akkoord over de verwerking van de over u verzamelde informatie door Google. Ook hier kan u simpelweg door het uitschakelen van de cookies een stokje voor steken. Weet echter dat het uitschakelen van de cookies tot gevolg kan hebben dat u bepaalde delen of onze gehele website niet meer kan gebruiken.

 

6 Dataveiligheid 

Sabcoble doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en diefstal.

 

7 Doorgifte, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU/EER 

De gegevens die u achterlaat op onze website worden in geen geval doorverkocht aan derden. Persoonsgegevens van gebruikers van onze website buiten de EU/EER kunnen weliswaar worden doorgegeven aan andere filialen van ons bedrijf die zich ook buiten de EU/EER bevinden wanneer zij verantwoordelijk zijn voor de relevante goederen of diensten in uw regio.

 

8 Externe links 

Bij het gebruik van externe links op onze website zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw persoonsgegevens bij desbetreffende websites. Wij raden u aan om voorzichtige te zijn wanneer u onze website verlaat en ook de privacy verklaringen van andere websites goed te lezen alvorens u uw gegevens achterlaat. Deze privacy verklaring is enkel van toepassing op onze eigen website.

Voor verder vragen kan u altijd bij ons terecht via de eerder genoemde kanalen, zie punt 1 verwerkingsverantwoordelijke.

U hebt steeds het recht klacht in te dienen bij de desbetreffende bevoegde overheid in overeenstemming met de AVG indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de huidige wetgeving. U kan daarvoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waarin uw hoofdverblijfplaats zich bevindt of met de plaats waar de inbreuk zich bevond.

Wij behouden steeds het recht om deze verklaring te wijzigen of bij te werken. Als we besluiten om dit aan te passen, publiceren wij het aangepaste beleid op onze website. Vergeet bij vervolgbezoeken aan onze site niet om ons privacybeleid te controleren voor eventuele wijzigingen. Bij het gebruik van onze website geeft u automatisch uw akkoord met het huidige privacybeleid zoals momenteel op onze webiste te lezen is.